ประโยชน์และการบริการในหมู่บ้าน

หมู่บ้านสุขภาพดี ได้คำนึงถึงสุขภาพดีจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลักสำคัญจึงได้ออกแบบให้การใช้ชีวิตในหมู่บ้านอย่างมีความสุขตลอดเวลาดังนี้

ประโยชน์และการบริการในหมู่บ้าน

หมู่บ้านสุขภาพดี ได้คำนึงถึงสุขภาพดีจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลักสำคัญ
จึงได้ออกแบบให้การใช้ชีวิตในหมู่บ้านอย่างมีความสุขตลอดเวลา ดังนี้

◉ สวนดอกไม้สองข้างทางที่คดเคี้ยว ลดหลั่นลงสู่หมู่บ้าน

◉ ธารน้ำตก และอ่างน้ำซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

◉ ร้านอาหารและร้านกาแฟ

◉ สำนักงานหมู่บ้านยังมีจักรยานให้บริการฟรี

เพื่อปั่นไปน้ำตกหรือชมทัศนียภาพของหมู่บ้านได้ตลอดเวลา

◉ รถกอล์ฟบริการจากสำนักงานเข้าบ้าน

และไป-กลับวัดเทพเจติยาจารย์ (เพื่อความสะดวก ลดมลพิษ และความเป็นส่วนตัว )

◉ ศาลาอเนกประสงค์ริมแม่น้ำ

◉ มีช่าง คนงาน พนักงานทำความสะอาด คอยบริการ

◉ บริการ ติดต่อประสานงาน หน่วยงานต่างๆ

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกหมู่บ้านจะได้รับส่วนลด 20% ที่ร้านกาแฟและร้านอาหาร ในหมู่บ้านสุขภาพดี( มีบริการส่งถึงบ้าน)

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกหมู่บ้าน
จะได้รับส่วนลด 20% ที่ร้านกาแฟและร้านอาหาร ในหมู่บ้านสุขภาพดี ( มีบริการส่งถึงบ้าน)