หมู่บ้านสุขภาพดี
The Good Health Village

ติดต่อ คุณวิวัฒน์ สุขหล้า
โทร. 089 966 6799

สำนักงานหมู่บ้านและฝ่ายบริการ
282 หมู่ 10 ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 097 919 5615
www.หมู่บ้านสุขภาพดี.com