Category Archives: แนะนำอาหารเหนือ

“น้ำพริกอ่อง” ภูมิปัญญาดั่งเดิมของชาวล้านนา ทานมื้อไหนก็อร่อย

 อาหารเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติของไทย ประเทศไทย

ลาบเมือง ลาบคั่ว หอมเครื่องเทศ อาหารพื้นบ้านคนล้านนา

ลาบ เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า ลาภ ซึ่งมีความหมายว่า สมบัต

ไข่ป่าม อาหารพื้นบ้าน หอมๆ จากภาคเหนือ

การทำอาหารของชาวล้านนานั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทอด ผ