ราคา และรายละเอียดการชำระเงิน

หมู่บ้านสุขภาพดี(The Good Health Village)

เพียง 8 ยูนิต ยูนิตละ 2,900,000บาท

(ไม่มีค่าส่วนกลาง)

พิเศษ สำหรับท่านที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 1 เดือน

แถม แอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งหลัง และดูแลบริเวณบ้านและสวนฟรี 1 ปี

 

  1. จองซื้อและสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินชำระ 100,000บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)นัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน(โฉนด)ภายใน 30 วัน

2.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน(โฉนด)ชำระ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

นัดทำสัญญาก่อสร้างบ้านตามแบบภายใน 90 วัน

3.ทำสัญญาก่อสร้างบ้าน ตามแบบและสีที่เลือกไว้

(สัญญาแนบท้ายโดยแบ่งจ่ายเป็น 5งวดรวมเป็นเงิน 1,300,000)

ระยะเวลาก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ180 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาก่อสร้างบ้าน

 

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกหมู่บ้าน
จะได้รับส่วนลด 20% ที่ร้านกาแฟและร้านอาหาร ในหมู่บ้านสุขภาพดี ( มีบริการส่งถึงบ้าน)