รายละเอียด หมู่บ้านสุขภาพดี( The Good Health Village )

หมู่บ้านสุขภาพดี ( The Good Health Village ) เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตลอดจนแนวคิดด้านธรรมะปฏิบัติสมาธิของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ) ซึ่งเชื่อมต่อจากหมู่บ้านสมาธิของ วัดเทพเจติยาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าพักใน หมู่บ้านสมาธิ ยังสามารถเดินเชื่อมต่อลงไปยังแม่น้ำแม่กลางด้านล่างเพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ภายใต้ข้อกำหนดร่วมกัน

พระราชปัญญาวชิโรดม ( เจ้าคุณพระอาจารย์สุพล ขนฺติพโล ) เมตตาตั้งชื่อหมู่บ้าน ในขณะที่ได้เดินสำรวจ หมู่บ้านสมาธิ ด้านบน กระทั่งเดินมาถึงบริเวณเชิงเขาด้านล่าง ถัดจากหมู่บ้านสมาธิท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ฯ ได้มองเห็นแม่น้ำและภูมิทัศน์โดยรอบ จึงดำริขึ้นว่า “ตรงนี้ควรเป็นหมู่บ้านสุขภาพนะ” และต่อมาท่านได้มีเมตตาตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านสุขภาพดี”(The Good Health Village) โดยหมู่บ้านสุขภาพดีได้พัฒนาจากพื้นที่ดั้งเดิมของ คุณตาแนว จิตธร ผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน ให้กับ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม)  เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน สาขาน้ำตกแม่กลาง (วัดเทพเจติยาจารย์ ในปัจจุบัน) เป็นผู้บุกเบิกหมู่บ้านน้ำตกแม่กลาง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และอื่นๆ

ลักษณะของพื้นที่ เป็นพื้นที่เชิงเขามีน้ำไหลผ่านด้านบน และด้านล่างติดลำน้ำแม่กลาง เป็นพื้นที่ลดหลั่นจากด้านบนสู่ด้านล่าง พร้อมธารน้ำตก มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ โค้งน้ำแม่น้ำแม่กลาง เจดีย์วัดน้ำต้อง และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านสุขภาพดี ยังตั้งอยู่ในตำแหน่งของฮวงจุ้ยที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

รายละเอียด หมู่บ้านสุขภาพดี( The Good Health Village )

หมู่บ้านสุขภาพดี(The Good Health Village)เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตลอดจนแนวคิดด้านธรรมะปฏิบัติสมาธิของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร )ซึ่งเชื่อมต่อจากหมู่บ้านสมาธิของ วัดเทพเจติยาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าพักในหมู่บ้านสมาธิยังสามารถเดินเชื่อมต่อลงไปยังแม่น้ำแม่กลางด้านล่าง เพื่อพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ภายใต้ข้อกำหนดร่วมกัน

     พระราชปัญญาวชิโรดม( เจ้าคุณพระอาจารย์สุพล ขนฺติพโล )เมตตาตั้งชื่อหมู่บ้านในขณะที่ได้เดินสำรวจหมู่บ้านสมาธิด้านบน กระทั่งเดินมาถึงบริเวณเชิงเขาด้านล่างถัดจากหมู่บ้านสมาธิท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ฯได้มองเห็นแม่น้ำและภูมิทัศน์โดยรอบจึงดำริขึ้นว่า “ตรงนี้ควรเป็นหมู่บ้านสุขภาพนะ”และต่อมาท่านได้มีเมตตาตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านสุขภาพดี” ( The Good Health Village)โดยหมู่บ้านสุขภาพดีได้พัฒนาจากพื้นที่ดั้งเดิมของ คุณตาแนว จิตธร ผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน ให้กับ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

(เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม)  เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน สาขาน้ำตกแม่กลาง (วัดเทพเจติยาจารย์ ในปัจจุบัน) เป็นผู้บุกเบิกหมู่บ้านน้ำตกแม่กลาง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และอื่นๆ

ลักษณะของพื้นที่ เป็นพื้นที่เชิงเขามีน้ำไหลผ่านด้านบน และด้านล่างติดลำน้ำแม่กลาง เป็นพื้นที่ลดหลั่นจากด้านบนสู่ด้านล่าง พร้อมธารน้ำตกมีภูมิทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่โค้งน้ำแม่น้ำแม่กลาง เจดีย์วัดน้ำต้องและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง

     หมู่บ้านสุขภาพดี ยังตั้งอยู่ในตำแหน่งของฮวงจุ้ยที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาติดโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำแม่กลาง บ้านน้ำตกแม่กลาง ดอยอินทนนท์ มีทางเดินลัดเลาะไปตามลำเหมืองด้านบนเชื่อมต่อกับหมู่บ้านสมาธิ ( Meditation Village ) ของ วัดเทพเจติยาจารย์ ในพระราชปัญญาวชิโรดม (เจ้าคุณพระอาจารย์สุพล ขนฺติพโล) เจ้าอาวาส วัดเทพเจติยาจารย์ ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

ขนาดพื้นที่และตัวบ้าน

เราได้ออกแบบพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ขนาด 4 ไร่ อย่างเหมาะสมลงตัวลดหลั่นตามเนินเขา อย่างสวยงามเพียง 8 หลัง บนที่ดินแปลงละ 100 – 120 ตารางวา โดยจัดพื้นที่ส่วนกลางเป็นถนนทางเดิน ธารน้ำตก สวนดอกไม้และอื่นๆ ไว้อย่างสวยงามลงตัว และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพียงแห่งเดียว โดยออกแบบให้ถนนคดเคี้ยวโอบล้อมด้วยแปลงดอกไม้ ด้านบนสู่ด้านล่าง ติดธารน้ำตกสวยงาม

ทำเลที่ตั้ง

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาติดโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำแม่กลาง  บ้านน้ำตกแม่กลางดอยอินทนนท์ มีทางเดินลัดเลาะไปตามลำเหมืองด้านบนเชื่อมต่อกับหมู่บ้านสมาธิ ( Meditation Village )ของวัดเทพเจติยาจารย์ในพระราชปัญญาวชิโรดม( เจ้าคุณพระอาจารย์สุพล ขนฺติพโล )เจ้าอาวาส วัดเทพเจติยาจารย์ต. บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ขนาดพื้นที่และตัวบ้าน

เราได้ออกแบบพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ขนาด 4 ไร่อย่างเหมาะสมลงตัว ลดหลั่นตามเนินเขาอย่างสวยงามเพียง 8 หลัง บนที่ดินแปลงละ 100 – 120 ตารางวา โดยจัดพื้นที่ส่วนกลางเป็นถนนทางเดิน ธารน้ำตก สวนดอกไม้และอื่นๆ ไว้อย่างสวยงามลงตัวและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพียงแห่งเดียว   โดยจำลองถนนคดเคี้ยวโอบล้อมด้วยแปลงดอกไม้ด้านบน สู่ด้านล่างติดธารน้ำตกสวยงาม

แบบบ้าน

เป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์วิคตอเรียนโดยได้แรงบันดาลใจ  มาจากบ้านPAINTED LADIES or SEVEN SISTERSซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาทำให้ตัวบ้าน ดูโดดเด่นลงตัวอย่างสวยงามมีพื้นที่ใช้สอย โดยประมาณ  80 ตารางเมตร2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมห้องครัวห้องนั่งเล่น และระเบียง

แบบบ้าน

เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละแปลง)  มีพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 80 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมห้องครัว ห้องนั่งเล่น และระเบียง

เราได้นำเสนอแบบบ้านในสไตล์วิกตอเรียน และสไตล์ล้านนาโมเดิร์น หรือในรูปแบบที่ท่านชอบเป็นพิเศษ