ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูง จึงมีความงดงามของสภาพพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมศึกษาแปลงทดลองการเกษตรภายในศูนย์ฯ ที่จะมีเจ้าหน้าที่นำชมตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีจุดน่าสนใจต่างๆ ได้แก่ แปลงไม้ผล เมืองหนาว และแปลงทดสอบพันธุ์แมคคาเดเมีย สัมผัสความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่พากันออกดอกสีชมพูสว่างไสวเต็มต้น ขับให้ดอยขุนวางกลายเป็นสีชมพูไปทั้งดอย กลายเป็นอุโมงค์พญาเสือโคร่งที่สวยงาม ในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะกลางเดือนมกราคม สนุกกับการดูนกที่มีหลากหลายสายพันธุ์ เนื่องจากศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาดอยอินทนนท์ อันเป็นแหล่งดูนก ที่สำคัญของเมืองไทย