แบบบ้าน

แปลนบ้าน A

ด้านข้าง / ด้านหลัง

แปลนบ้าน B

ด้านข้าง / ด้านหลัง

แบบบ้าน และสี สไตน์วิคทอเรียน
Painted Ladies or Seven Sisters