Premium Package 2 วัน 3 คืน

Premium Package 2 วัน 3 คืน (ราคา/ทริป ขั้นต่ำ 4,000 บาท)

ธรรมปฎิบัติ และเที่ยวดอยอินทนนท์ จุดที่สูงที่สุดของประเทศไทย จ. เชียงใหม่
พักคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่หมู่บ้านสมาธิ ณ วัดเทพเจติยาจารย์

 

วันแรก (Day1)

 • 6.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
 • 8.00 น. ใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า รับพร ที่ศาลา 90 ปี
 • 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 10.00 น. เข้าห้องนิทรรศการ และรับชมวีดีทัศน์
 • 10.45 น. เดินชมบริเวณวัด
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 13.00 น. ฟังบรรยาย ปฏิบัติธรรม
  อบรมสมาธิ และเดินจงกลม
 • 14.00 น. ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ (เส้นทางธุดงค์
  ของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
 • 16.00 น. พักผ่่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
 • 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (Day2)

 • 6.00 น. ออกเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์
 • 7.00 น. แวะชม พระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน
 • 8.00 น.ไหว้สักการะ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และเที่ยวชม
  บริเวณยอดดอยอินทนนท์ เส้นทางธรรมชาติอ่างกา หรือ กิ่วแม่ปาน
 • 10.00 น. สักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ
 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชมดอกไม้ ที่โครงการหลวงฯ
  อินทนนท์ และชมน้ำตกสิริภูมิ
 • 13.30 น. แวะซื้อของที่ระลึกที่ตลาดแม้ว และชมดอกไม้ตามฤดูกาล
 • 14.30 น. แวะชม น้ำตกสิริธาร
 • 15.30 น. แวะชมน้ำตกวชิรธาร
 • 16.30 น. เดินทางกลับ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ( เมนูตามสั่ง )

Main Stops

 • 1ยอดดอยอินทนนท์
 • 2กิ่วแม่ปาน
 • 3พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ
 • 4น้ำตกวชิรธาร
 • 5น้ำตกสิริธาร
 • 6 โครงการหลวงฯ อินทนนท์
 • 7น้ำตกสิริภูมิ
 • 8ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี

จองแพคเกจ (ระบุวันที่จะไปตอนเช็คเอาส์ ในช่องข้อมูลเพิ่มเติม)

สำหรับ จำนวนแพคเกจ ราคาแพคเกจ
ผู้ใหญ่
฿1,000.00
เด็ก
฿800.00
เด็กต่ำกว่า130 cm
฿0.00

Quantity :

Total :

ราคา / ทริป (ขั้นต่ำ)

฿4,000.00

สถานที่เที่ยว

เชียงใหม่,Thailand

**ราคารวม**

 • อาหารเช้า 2 มื้อ
 • บริการนำเที่ยว

**ราคาไม่รวม**

 • ค่าเดินทาง ไป-กลับ ภูมิลำเนา
 • ค่าที่พัก ที่หมู่บ้านสมาธิ
 • (บริจาคตามจิตศรัทธา)