กิ่วแม่ปาน

กิ่วแม่ปาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บริเวณ กม.ที่ 42 ใกล้กับพระมหาธาตุฯ เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เป็นวงรอบระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลถือ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของดอยอินททนท์ เส้นทางช่วงแรกผ่านเข้าไปในป่าดิบเขาซึ่งมี บรรยากาศครึ้มๆ มีแสงแดดส่องลงมาเพียงรำไร ตามพื้นป่าเต็มไปด้วยเฟิร์นหลากหลายชนิด มีมอสสีเขียวขึ้นคลุมตามโคนต้นไม้และบริเวณริมห้วย ทางจะเดินขึ้นเขาจนทะลุออกไปยังทุ่งหญ้าโล่งกว้าง มาถึงจุดชมวิวสูงสุด ถัดจากจุดชมวิวไปจะเป็นทางเดินเลียบไปตามสันเขาเลียบหน้าผา มีความกว้างประมาณ 1 เมตร ซึ่งจะสามารถเดินได้เพียงคนเดียว จึงเป็นที่มาของชื่อ “กิ่วแม่ปาน”

ช่วงเวลาท่องเที่ยว กิ่วแม่ปานเปิดให้เที่ยวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม