หมู่บ้านสมาธิ Meditation village

โครงการ หมู่บ้านสมาธิ Meditation villageวัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วัน อาทิตย์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ  หมู่บ้านมาธิ Meditation villageณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่_______________________________________บริจาคทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ486-7-09740-6 ชื่อบัญชี วัดเทพเจติยาจารย์(โครงการบ้านพัก Meditation village)_______________________________________ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่โทร : ๐๙๒-๖๑๒-๖๖๕๗ (พระอาจารย์พิชิต)๐๖๒-๙๔๒-๙๙๔๒ (อ.ณัฎวลัญช์)๐๘๒-๒๖๙-๕๓๒๙ (ร.ท.จักรพันธ์)_______________________________________ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่Facebook : วัดเทพเจติยาจารย์Tel : ๐๙๒-๖๑๒-๖๖๕๗ (พระอาจารย์พิชิต)๐๖๒-๙๔๒-๙๙๔๒ (อ.ณัฎวลัญช์)๐๘๒-๒๖๙-๕๓๒๙ (ร.ท.จักรพันธ์)